กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 5 เมษายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ลานเจดีย์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม