ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ 2562

ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ 2562

วันที่ 5 เมษายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
โดยมี นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์… ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นผู้มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ทำความสะอาดห้องน้ำให้กับแผนกต่างๆ ในวิทยาลัยฯ

ภาพกิจกรรม