📁 การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหลักสูตรฯ

📁 การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหลักสูตรฯ

       วันที่ 30 สิงหาคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหลักสูตรฝึกอบรม ยกระดับสมรรถนะกำลังคน กลุ่มอุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตและระบบอัตโนมัติ สู่ความเป็นทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยมี นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ร่วมประชุม ในการนี้ ผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง และ ดร.วรวุฒิ กังหัน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี ตัวแทนจากบริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพประชุม 📸

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์