📣 พิธีแสดงกตเวทิตาจิต คุณครูรุ่งเรือง บุตราช

📣 พิธีแสดงกตเวทิตาจิต คุณครูรุ่งเรือง บุตราช

       วันที่ 31 สิงหาคม 2566 แผนกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าการวัดและควบคุม วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดพิธีแสดงกตเวทิตาจิต คุณครูรุ่งเรือง บุตราช เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าการวัดและควบคุม วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์