นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ราชพฤกษ์ กม.35

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ราชพฤกษ์ กม.35

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ซึ่งมาตั้งศูนย์บริการประชาชนที่สถาที่บริการน้ำมัน ปตท.ราชพฤกษ์ กม.35 จังหวัดปทุมธานี ตามโครงการอาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยนางสาวตรีนุช กล่าวว่า การมาเยี่ยมศูนย์ฯได้เห็นความสามารถของนักศึกษา ได้เห็นความพร้อมในการให้บริการประชาชน ของนักศึกษาและอาจารย์ ความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ และเห็นถึงความสุขของประชาชนที่มารับบริการ