📑 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพฯ

📑 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพฯ

        วันที่ 13 ธันวาคม 2564 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ อศจ. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นางรุ่งนภา กัมปนาทวิเศษชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เป็นประธานการประเมิน ในการนี้ นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ให้การต้อนรับ ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

: ภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์