กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการแข่งขันกิจกรรม STEM การประกวด mr.&Miss Reused และการประกวด Science Show ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม