ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสู่อาเซียน 2562

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสู่อาเซียน 2562

วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 24 – 25 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนสู่อาเซียน ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสู่อาเซียน ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม