📣มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะระดับภาค 2565

📣มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะระดับภาค 2565

       วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มอบโล่และเกียรติบัตร แสดงความยินดี ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดระยอง

ภาพกิจกรรม 📸

: ข้อมูลจาก : : งานประชาสัมพันธ์