📣 โครงการจิตอาสาพระราชทาน”วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2565

📣 โครงการจิตอาสาพระราชทาน”วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2565

       วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานและนักเรียน นักศึกษา โครงการจิตอาสาพระราชทาน”วันพ่อแห่งชาติ” “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และว่าที่ร้อยตรีภัทราวุฒิ แสงกล้า หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรม 📸: ข้อมูลภาพจาก : : งานโครงการพิเศษเเละการบริการชุมชน