🚦 โครงการขับขี่ปลอดภัย 2566

🚦 โครงการขับขี่ปลอดภัย 2566

       วันที่ 19 มกราคม 2566 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ร่วมกับ บริษัท เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา ที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางในชีวิตประจำวัน และมีความรู้ทักษะการใช้รถจักรยานยนต์ ในการนี้ นายโสภณ ตันพิริยะกุล รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

: ภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์