📚อบรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Pttc Digital Library)

📚อบรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Pttc Digital Library)

วันที่ 19 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดอบรมการให้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Pttc Digital Library) โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี คณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องศูนย์เครือข่ายโทโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

📸ภาพกิจกรรม