🔬 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 2566

🔬 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 2566

       วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

: ข้อมูลภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์