พิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลี 2562

พิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลี 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 พิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลี จากตัวแทน
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยชอนนัม (Cheonnam National University) สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อมาเผยแพร่วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษาทั้งสองประเทศ ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยมี นายจำนงค์ ขันกสิกรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ

ภาพกิจกรรม