แลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลี (การทำอาหาร) 2562

แลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลี (การทำอาหาร) 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยชอนนัม (Chonnam National University)
สาธารณรัฐเกาหลี ทำกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมการทำอาหารเกาหลี ต๊อกโบกี และ ข้าวปั้นเกาหลี ร่วมกับ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหาร วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม