กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – เกาหลี 2562

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – เกาหลี 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ให้การต้อนรับตัวแทนนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยชอนนัม (Chonnam National University) สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อมาเผยแพร่วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษาทั้งสองประเทศ ในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม