มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 29  2563

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 29 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชาย ขวัญเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิจกรรม