📝พิธีเปิดการประชุม อวท. ระดับสถานศึกษา 2563

📝พิธีเปิดการประชุม อวท. ระดับสถานศึกษา 2563

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📸ภาพกิจกรรม