📌ตลาดนัดเถ้าแก่น้อยยุค New Normal

📌ตลาดนัดเถ้าแก่น้อยยุค New Normal

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดกิจกรรม โครงการตลาดนัดเถ้าแก่น้อยยุค New Normal ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการตลาด โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด ณ ลานเจดีย์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📸ภาพกิจกรรม