🤝ต้อนรับข้าราชการครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

🤝ต้อนรับข้าราชการครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ร่วมต้อนรับ นายสุนทร ทองใส คณะกรรมการบอร์ดอาชีวศึกษา ผอ.เจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุลคลากรทางการศึกษา จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ที่เดินทางมาส่งข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวเยาวเรศ คุ้มทรัพย์ นายสืบศักดิ์ สุ่มอิ่ม และ นายปิยพงศ์ วชิรมนตรี

📸ภาพกิจกรรม