🔎การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายปกครองอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี

🔎การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายปกครองอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายปกครองอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทและการรับน้องของนักเรียน นักศึกษา ประดับอาชีวศึกษา โดยมี นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผอ.วท.ดอนเมือง ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนและนักศึกษากลุ่มอนุสรณ์สถาน นายดำรงค์ สุดวิลัย ผอ.วท.ปทุมธานี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี และ พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ ชัยบำรุง ผู้แทน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ร่วมประชุมพร้อมด้วย สถานีตำรวจภูธรในจังหวัดปทุมธานี และสถานศึกษาใน อศจ.ปทุมธานี ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📸ภาพกิจกรรม