📚 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย2566

📚 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย2566

        วันที่ 25 ตุลาคม 2566 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📸 ภาพกิจกรรม

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์