📣 โครงการ English Camp 2023

📣 โครงการ English Camp 2023

       วันที่ 10 สิงหาคม 2566 หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดโครงการ English Camp 2023 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและแสดงความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ในการนี้ นางสาวกชวรรณ หาญกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์