มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๕

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๕

       วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

: : ข้อมูลภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์