โครงการ “13 ตุลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ” 2563

โครงการ “13 ตุลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ” 2563

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 งานวิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ร่วมกับ หมวดวิชาสังคมศึกษาและหมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์จัดกิจกรรมโครงการ “13 ตุลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ” โดยมี กิจกรรมการจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ประวัติภาพ คัดลายมือ ประกวดรักการอ่าน ฯลฯ ในการนี้ นางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด และ นายโสภณ ตันพิระยะกุล รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม