การฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

การฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 แผนกวิชาช่างยนต์ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการนี้ นางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด และ นายโสภณ ตันพิระยะกุล รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม