โครงการตลาดนัดเถ้าแก่น้อยในยุค Social Distancing 2563

โครงการตลาดนัดเถ้าแก่น้อยในยุค Social Distancing 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563
แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดโครงการตลาดนัดเถ้าแก่น้อยในยุค
Social Distancing โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ…ต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ในสาชาวิชาชีพของตนเองมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการนี้ นายสมชาย ขวัญเจริญ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานพิธีเปิด
โดยมี นางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายโสภณ ตันพิริยะกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม