วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวาย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวาย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวาย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ วัดปาก กรุงเทพมหานคร

:: ภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์