🛠 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในการสนับสนุนบุคลากรซ่อมจักรยานชุมชน

🛠 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในการสนับสนุนบุคลากรซ่อมจักรยานชุมชน

          วันจันทร์ที่  21  มีนาคม  2565 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ได้รับมอบหมายจาก นายดำรงค์ สุดวิลัย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี นำโดยนายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ออกให้บริการซ่อมจักรยาน ณ ลุมพินี ทาวน์ซิป รังสิต คลอง  1 จำนวน  50  คัน

: : ข้อมูลภาพจาก : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน