📝 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดูแลผู้เรียนฯ

📝 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดูแลผู้เรียนฯ

       วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดูแลผู้เรียนตามโปรแกรมทักษะ ชีวิตนักเรียนอาชีวศึกษา สำหรับครูที่ปรึกษา ประจำปี 2566 โดยมี แพทย์หญิงศุทธา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ และคณะ จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการนี้ นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด โดยมี นายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์