วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ 2562

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดงานมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 11 ท่าน
ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม