🛠 บริการซ่อมแซมจักรยานที่ชำรุดเสียหายให้กับประชาชน ภายใต้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

🛠 บริการซ่อมแซมจักรยานที่ชำรุดเสียหายให้กับประชาชน ภายใต้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

       วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ได้รับมอบหมายจาก นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี นำโดยว่าที่ร.ตภัทราวุธ แสงกล้า หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ พร้อมทีมงาน นำนักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ ออกบริการซ่อมแซมรถจักรยานที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 71 คัน ณ ลุมพินี ทราวน์ชิป คลอง 1 รังสิต

📸 ภาพกิจกรรม

ข้อมูลจาก : งานประชาสัมพันธ์