🗳 เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2565

🗳 เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2565

       วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อดำรงตำแหน่งในปีการศึกษา 2566 โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์