ผลงานนักเรียน-นักศึกษา


📣 กรอบข่าวการเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567


ไม่พบเรื่อง

🔔 ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง


📢 กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 5 เมษายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงก ...
/ / กิจกรรม

ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ 2562

วันที่ 5 เมษายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพ ...
/ / กิจกรรม

พิธีประสาทประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีปร ...
/ / ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2562

วันที่ 28 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงาน ...
/ / ข่าวประชาสัมพันธ์

💻 Tips & Technique


อยากฟังเพลง Youtube แบบปิดจอได้ (Smart phone) จะทำยังไง?

Tips&Technique ฟังเพลง Youtube แบบปิดจอได้ ทั้ง Android ...

📷คลังภาพกิจกรรม