📣 พิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2566

📣 พิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2566

       วันที่ 22 ธันวาคม นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์