📣 โครงการอรม เชิงปฏิบัติการโลจิสติกส์ด้านสินค้าเกษตรฯ

📣 โครงการอรม เชิงปฏิบัติการโลจิสติกส์ด้านสินค้าเกษตรฯ

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 แผนกวิชาโลจิสติกส์ซัพพลายเชน จัดโครงการอรมเชิงปฏิบัติการโลจิสติกส์ด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) โดยมี ผศ.วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ และ อ.เมธี วิเชียรสรรค์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการนี้ นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์