🛠 ออกหน่วยให้บริการประชาชน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

🛠 ออกหน่วยให้บริการประชาชน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

วันเสาร์ที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ออกหน่วยให้บริการประชาชน (Fix it – จิตอาสา) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

📸 ภาพกิจกรรม

ภาพจาก : งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน