มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2563

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม