ประเพณีตักบาตรพระร้อย 2563

ประเพณีตักบาตรพระร้อย 2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ประเพณีตักบาตรพระร้อย วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ร่วมกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรพระร้อย โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณท่าน้ำ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม