มุทิตาจิต “กราบวันทา มุทิตาคารวะ” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

มุทิตาจิต “กราบวันทา มุทิตาคารวะ” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดกิจกรรมมุทิตาจิต “กราบวันทา มุทิตาคารวะ” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม