พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม