การประกวด R-Smart 2019

การประกวด R-Smart 2019

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ได้กิจกรรมประกวด R-Smart 2019 รอบสุดท้าย โดยมีผู้ได้รับตำแหน่ง ดังนี้ R-Smart Boy 2019 ได้แก่ นายจิตรภณ ตาลปี แผนกการบัญชี R-Smart Girl 2019 ได้แก่ นางสาวอรอุมา แย้มสี แผนกวิชาการตลาด และ ตำแหน่ง Popular Vote ได้แก่ นายปพนธีร์ มะลิวงษ์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ นางนาวณิชชยา คณากาญจน์ แผนกการตลาด

ภาพกิจกรรม