📂 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรฯ

📂 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรฯ

        โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมและสื่อลามกอนาจารผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและความร่วมมือ (กรอ.อศ.) วิชาชีพระยะสั้นและการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ในการนี้ นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

: ภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์