📣 การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2566

📣 การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2566

       วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าสู่การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา โดยมี นายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายโสภณ ตันพิริยะกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์