📜 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

📜 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

ภาพกิจกรรม 📸

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี
« ของ 3 »

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์