📚 ต้อนรับครูผู้ช่วย ตุลาคม 2566

📚 ต้อนรับครูผู้ช่วย ตุลาคม 2566

      วันที่ 2 กันยายน 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน ได้แก่ นายจักรพันธ์ พัชระพรรัตน์ แผนกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าการวัดและควบคุม นายศุภรัตน์ ไตรฆ้อง แผนกวิชาช่างยนต์ นายนิรุตน์ งามพริ้ง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน นายฉัตรชัย วิไลวรรณ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ นางสาวจันทิมา พึ่งบุญลือ แผนกวิชาโลจิสติกส์ซัพพลายเชน และ นางสาวภัทรกันย์ เอียดชูทอง แผนกวิชาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมิต ณ ห้องประชุมสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📸 ภาพกิจกรรม

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์