การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร 2562

การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลี จากตัวแทนนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยชอนนัม (Cheonnam National University) สาธารณรัฐเกาหลี และ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม