💉ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564

💉ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564

        วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลปทุมธานี นำนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในการนี้ นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มอบหมายให้ นายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฯ ดูแลตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

: ภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์