💉ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

💉ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

        วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลปทุมธานี นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และ คณะผู้บริหาร ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมงานฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

: ภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์