📝การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น อวท. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

📝การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น อวท. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📸ภาพกิจกรรม